Колко знаете за метода за елиминиране на статично електричество, генерирано по време на процеса на печат на UV принтера?

Когато статичната среда, генерирана по време на процеса на печат на uv принтера, е суха и влажността е ниска, лесно се генерира статично електричество, което води до електростатично влияние между дюзата и материала.